Co jest lepsze dla studenta: staż czy praca?

Wybór między stażem a pracą jest częstym pytaniem dla tych, którzy mają zamiar opuścić szkołę średnią i dostać się na studia. Chociaż taka decyzja sprowadza się tylko do dwóch opcji, w praktyce wiąże się z kilkoma konsekwencjami dla trajektorii ucznia.

Ponieważ są jeszcze młodzi, studenci w początkowej fazie budowania kariery muszą rozważyć dwie sytuacje: z jednej strony doświadczenie zawodowe; z drugiej strony własne życie finansowe.

Od teraz należy zaznaczyć, że na to pytanie nie ma gotowej odpowiedzi, ponieważ ostateczny wybór będzie zależał od rzeczywistości, której doświadcza uczeń. Mimo to wiedz, że obie możliwości mają pozytywne i negatywne strony.

Aby pomóc Ci wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla Twojej kariery, oto zalety i wady wyboru między stażem a pracą. Wymeldować się!

Staż czy praca: którą wybrać?

Zalety stażu

Na bardzo konkurencyjnym rynku pracy brak doświadczenia może stanowić główną przeszkodę w znalezieniu pracy przez młodych ludzi. W obliczu tej bariery wiele osób zadaje sobie pytanie: jak zdobyć praktykę w obszarze specjalizacji, jeśli nie ma się możliwości szkolenia?

Niewątpliwie jest to jedna z trudności młodego człowieka, który właśnie opuścił studia. W końcu będzie musiał konkurować o pracę z osobami, które mają już kilka pozycji w swoim CV.

Aby sprostać temu wyzwaniu, studenci uniwersytetów mają możliwość odbycia stażu podczas studiów. W takim przypadku może nawiązać kontakt z codziennymi działaniami w terenie, a tym samym połączyć teorię z praktyką.

Praktyka pomaga również utrwalić wiedzę zdobytą na studiach i lepiej wykorzystać zajęcia.

Z punktu widzenia rynku pracy posiadanie jednego lub kilku staży w programie studiów przemawia na korzyść kandydata na wolne stanowisko pracy, gdyż świadczy o zainteresowaniu profesjonalisty doskonaleniem się.

Ponadto tego typu aktywność pozwala studentom uczelni rozwijać tzw. „sieć”, co na razie można rozumieć jako budowanie sieci relacji. Dzięki temu młodzi ludzie mogą nawiązać kontakty zawodowe, a co za tym idzie, ułatwić zdobycie stałej pracy po ukończeniu studiów.

Wady stażu

Po ukończeniu szkoły średniej normalne jest, że uczniowie chcą niezależności, co często wiąże się z posiadaniem własnego źródła utrzymania.

Kupuj co chcesz, jedź na wycieczki, chodź na imprezy itp. to powszechne pragnienia młodych ludzi. Jest jednak prawdopodobne, że pieniądze otrzymane na stażu, jako stypendium, nie wystarczą na tę listę życzeń.

Jeśli młodzież nadal jest odpowiedzialna za opłacenie studiów, transportu i wyżywienia, staż praktycznie to wszystko czyni niewykonalnym, wszak prawie zawsze nie oferuje wynagrodzenia według tradycyjnych standardów.

Ponadto staż może nie być korzystny, gdy firma, o której mowa, nie jest zainteresowana wykształceniem studenta, a jedynie chce mieć siłę roboczą. W takim przypadku uczeń nie zdobywa dodatkowej wiedzy, tylko wypełnia zadania, bez odpowiedniego profesjonalnego doradztwa.

Aby tego uniknąć, ważne jest realizowanie praktyk za pośrednictwem tzw. agentów integracyjnych pomiędzy firmą a szkołą. Takie podmioty są odpowiedzialne za zapewnienie, że zaangażowane strony przestrzegają ustawy nr 11,788/2008, która dotyczy staży w Brazylii.

Zalety pracy na uniwersytecie

Tempo dzisiejszego życia jest znacznie szybsze w porównaniu do tego, jak żyli Twoi rodzice i dziadkowie. W dzisiejszych czasach ludzie spieszą się, aby zdobyć pewne osiągnięcia, takie jak posiadanie samochodu, domu lub mieszkania itp.

Studentom często trudno jest czekać cztery lub pięć lat na studia, tylko po to, by później nabyć dobra i zacząć układać swoje życie. Na tym etapie młodzi ludzie mogą czuć się nieco „sfrustrowani” widząc, jak wiele osób zostawia ich „w tyle”.

To prawda, że ​​studia to okres „zakładania” kariery. odnoszący sukcesy profesjonaliściaby później mogło nastąpić „żniwo” długo oczekiwanych owoców.

Mimo to wielu młodych ludzi woli mieć stałą pracę, czy to na podstawie umowy zawartej w ramach ujednolicenia prawa pracy (CLT), czy nawet w drodze przetargów publicznych, aby mieć własne źródło dochodu.

W takich przypadkach zatrudnienie daje młodemu człowiekowi większą swobodę w podejmowaniu decyzji, w tym dotyczących życia osobistego, np. zawarcia związku małżeńskiego.

Ponadto konwencjonalne zatrudnienie zapewnia prawa pracownicze, które nie istnieją na stażu, takie jak między innymi Fundusz Odpraw Odpraw (FGTS), możliwość premii do wynagrodzenia, uprzednie wypowiedzenie w przypadku zwolnienia z przyczyn niedobrowolnych, trzynasta pensja. Warto pamiętać, że urlopami mogą cieszyć się zarówno pracownicy CLT, jak i stażyści.

Wady pracy na uniwersytecie

Okres studencki znany jest z tego, że wymaga od studenta poświęcenia i dyscypliny, w końcu trzeba uczęszczać na zajęcia, czytać książki, pracować naukowo, zdawać testy, uczestniczyć w konferencjach i seminariach itp.

W tym sensie, aby nie tylko uzyskać satysfakcjonujące doświadczenie w nauce, ale także uzyskać oceny wymagane do zatwierdzenia, młodzi ludzie potrzebują wystarczającej ilości czasu na naukę. Jednak mając stałą pracę, trwającą zwykle osiem godzin dziennie, trudno jest pogodzić te dwie czynności.

Nie żeby to było niemożliwe, ale uczelnia musi się zorganizować na tyle, żeby wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, a także zadbać o własne zdrowie, bo taka rutyna może osłabiać odporność, a nawet otwierać luki dla chorób.

Jak widać, staże czy zatrudnienie mają swoje mocne i słabe strony, więc nie ma jednej decyzji dla wszystkich przypadków. Do ucznia należy analiza własnej rzeczywistości, oprócz planowania na przyszłość, aby dokonać najbardziej odpowiedniego wyboru dla swojej kariery.

Ponadto jest prawdopodobne, że młoda osoba może mieć oba doświadczenia podczas studiów, ponieważ czas trwania studiów jest stosunkowo długi.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *