8 kursów o największej szansie na zatrudnienie w Portugalii

Jedną z trosk osób rozpoczynających studia wyższe jest to, aby w przyszłości mieć dobrą pracę w obszarze, w który inwestowali przez tyle lat. To prawda, że ​​wiele zależy od ewolucji rynku pracy, ale posiadanie pewnych wcześniejszych informacji pomaga podejmować decyzje z większą dozą pewności. Odkryj 8 najlepszych kursów w Portugalii i poznaj najlepsze sposoby finansowania studiów.

8 kursów z większą szansą na zatrudnienie w Portugalii

Oto 8 kursów o największej szansie na zatrudnienie w Portugalii, na podstawie informacji uzyskanych z portalu InfoCursos (dane i statystyki kursów wyższych). Portal ten jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Statystyki Edukacji i Nauki przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Szkolnictwa Wyższego.

Co roku publikuje listę kursów o większej szansie na zatrudnienie, opartą na liczbie absolwentów zapisanych do centrów zatrudnienia Instytutu Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (IEFP).

Oprócz tych informacji prezentujemy również średnie wynagrodzenie dla każdego obszaru zawodowego, według danych dostarczonych przez Brighter Future. Jest to program Fundacji José Nevesa, który przetwarza dane dostarczone przez Biuro Studiów i Planowania Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego (GEP/MTSSS).

1. Pielęgniarstwo

Kurs pielęgniarski znajduje się na szczycie tych, które mają większe szanse na zatrudnienie, przy stopie bezrobocia około 0%. Kurs ten koncentruje się zasadniczo na zapewnieniu opieki pacjentom oraz technikach opieki szpitalnej i przedszpitalnej.

Jest to zawód, który wymaga dobrej równowagi emocjonalnej, aby radzić sobie z ludźmi w sytuacjach skrajnej kruchości. Średnie (brutto) wynagrodzenie w Portugalii wynosi około 1590 euro.

2. Inżynieria komputerowa

Kurs inżynierii komputerowej również zyskuje na popularności, ponieważ jest generalnie kojarzony z bardziej technicznymi dyscyplinami, takimi jak matematyka lub języki programowania. W tym zawodzie możliwe jest tworzenie aplikacji, udzielanie wsparcia technicznego oraz praca ze sprzętem i oprogramowaniem.

Wymaga logicznego myślenia i doskonałej zdolności koncentracji, organizacji i dyscypliny. To dobra opcja dla każdego, kto szuka stabilnej pracy z przyszłością, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości około 1990 euro.

3. Zarządzanie

Kurs zarządzania znajduje się w pierwszej trójce kursów najbardziej zatrudnialnych w Portugalii. Menedżerowie to profesjonaliści odpowiedzialni za decyzje i strategie firmy, aby osiągnąć cele organizacji.

Specjalista musi mieć duże zdolności analityczne, proaktywność i odporność, biorąc pod uwagę wyzwania i obowiązki, których wymaga ta funkcja. Średnia pensja wynosi około 2680 euro.

4. Architektura

Ze średnią pensją 1320 euro i niską stopą bezrobocia, kierunek Architektura znajduje się na liście o najwyższej szansie na zatrudnienie. Profesjonalista w tej dziedzinie projektuje, planuje i szkicuje konstrukcje, które integrują przestrzenie miejskie, czyniąc je wyjątkowymi i wygodnymi dla mieszkańców.

Rozpoczęcie kariery wymaga skupienia, wytrwałości, kreatywności, wrażliwości miejskiej, aby móc tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne i techniczne.

5. Medycyna

Wpływ na społeczeństwo i średnie wynagrodzenie 3370 euro. To tylko niektóre z głównych cech kierunku Medycyna, który każdego roku przyciąga setki studentów.

Obszar ten jest jednym z najbardziej prestiżowych ze społecznego punktu widzenia, jest dobrze opłacany i bardzo poszukiwany. Ponieważ wakaty w szkolnictwie wyższym są zwykle rzadkie, szanse na zatrudnienie są wysokie. Podczas gdy kompetencje techniczne są niezbędne, równie ważne są empatia i umiejętności nawiązywania relacji.

6. Fizjologia kliniczna

Fizjologia kliniczna to stosunkowo nowy kurs, który powstał z połączenia Kardiopneumologii i Neurofizjologii, kształcąc studentów jako techników diagnostycznych i terapeutycznych w tych obszarach. Na poziomie europejskim kurs ten cieszy się dużym uznaniem: fizjolodzy kliniczni są potrzebni ze względu na ich wszechstronność w obu obszarach, co otwiera większe możliwości ponad granicami.

Podobnie jak medycyna, ten kurs wymaga dobrej empatycznej zdolności radzenia sobie ze specyfiką relacji międzyludzkich w okresach większej wrażliwości. Średnia wypłata? W Portugalii jest to około 1200 euro.

7. Psychologia

Kierunek Psychologia zajmuje siódme miejsce w rankingu najbardziej zatrudnialnych kierunków ze średnią pensją 1350 euro. Psycholog jest niezbędny dla ogólnego zdrowia psychicznego społeczeństwa, ponieważ każdy w pewnym momencie życia może doświadczyć słabości emocjonalnej. Waszą rolą jest zapobiegać, diagnozować i leczyć w tych trudnych czasach.

Obszar ten wymaga dużej zdolności rozumowania, przy czym szczególnie ważna jest kontrola emocjonalna, wrażliwość, bezstronność i empatia.

8. Edukacja podstawowa

Kurs Basic Education przygotowuje profesjonalistów do pierwszej i najbliższej relacji, jaką nauczyciel nawiązuje z uczniami. W dzieciństwie i wczesnej nauce misją nauczyciela jest odkrywanie i rozwijanie talentów każdego dziecka.

Dlatego musisz być zorientowany w kilku dziedzinach, od matematyki i logicznego rozumowania, po sztukę i kreatywność, oprócz relacji międzyludzkich i sportu. Ponieważ jest to zawód związany z dzieciństwem, wymaga dużej wewnętrznej dyspozycyjności, hojności, poświęcenia i poczucia sprawiedliwości.

Jak finansować studia uniwersyteckie

Jeśli chciałbyś podjąć studia wyższe lub wrócić na studia, ale budżet nie zachęca, zapoznaj się z alternatywnymi sposobami finansowania studiów.

1. Stypendium

Państwo zapewnia stypendium, które ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z uczęszczaniem na studia wyższe, poprzez miesięczną wypłatę gotówki. Ta dotacja jest przeznaczona na opłacenie czesnego, zakwaterowania w stosownych przypadkach i materiałów szkolnych.

Aby otrzymać to stypendium, należy udowodnić, że gospodarstwo domowe nie posiada środków finansowych na opłacenie studiów. Możesz przeprowadzić symulację na stronie Generalnej Dyrekcji Szkolnictwa Wyższego, czy przysługuje Ci stypendium i jaka jest szacunkowa kwota, jaką otrzymasz.

2. Wsparcie gminy

Niektóre gminy, we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, zapewniają programy wsparcia finansowego dla potrzebujących studentów. Każda gmina określa zasady przyznawania tego wsparcia.

Jeśli więc chcesz rozpocząć lub kontynuować studia, ale nie masz środków na ich sfinansowanie, dowiedz się o to w urzędzie gminy, w której mieszkasz.

3. Praca w niepełnym wymiarze godzin

Innym sposobem na sfinansowanie studiów jest połączenie pracy w niepełnym wymiarze godzin. Nawet jeśli dostaniesz stypendium, praca w niepełnym wymiarze godzin może być dobrą pomocą finansową na pokrycie wydatków związanych ze szkolnictwem wyższym.

Ponadto możesz skorzystać ze statusu pracownika-studenta, który zapewnia pewne korzyści w zakresie godzin pracy i możliwości zwolnienia z pracy.

4. Pożyczki z wzajemnymi gwarancjami

Wzajemne pożyczki gwarancyjne składają się z linii kredytowej udostępnianej przez państwo, która różni się od innych rodzajów kredytów tym, że państwo samo jest gwarantem. W ten sposób student nie musi przedstawiać żadnych gwarancji osobistych ani majątkowych.

Ponadto pożyczki z wzajemnymi gwarancjami również korzystają z niższych stóp procentowych i opłat, a banki nie mogą pobierać opłat za złożenie wniosku lub wcześniejszą spłatę.

Jednak ten rodzaj kredytu nie jest jeszcze dostępny we wszystkich bankach, a transze są uzależnione od dobrych i udokumentowanych wyników studenta.

5. Kredyt studencki

Kredyt studencki, właśnie ze względu na specyfikę swojego przeznaczenia, łączy w sobie więcej zalet niż te, które można znaleźć w pożyczkach osobistych. Z reguły kredyty studenckie oferują niższe oprocentowanie, a niektóre banki umożliwiają rozpoczęcie spłacania kredytu po zakończeniu kursu.

W trakcie kursu student płaci tylko odsetki, a resztę spłaca, gdy kurs się skończy i ma już pracę. Sprawdź więc, czy Twoja instytucja edukacyjna ma partnerstwa finansujące, aby skorzystać z zalet protokołu.

6. Umowy o udział w dochodach

Umowy o podziale dochodów to innowacyjny sposób finansowania studiów. Składają się z pożyczki między studentem a akredytowanym podmiotem. W trakcie trwania kursu zwroty nie są dokonywane. Po studiach, już zatrudniony, do czasu spłaty kredytu płaci ustaloną wcześniej część swojego wynagrodzenia.

Wybierając studia wyższe, oprócz możliwości zawodowych i wynagrodzenia, należy również wziąć pod uwagę, co przyniesie Ci większe osobiste spełnienie. Ważne jest, aby wybrać obszar, z którym się identyfikujesz, aby zapewnić równowagę przez całe życie.

Następnie rozważ różne alternatywy, które pomogą sfinansować twoje studia. Wyszukaj, porównaj i wybierz najkorzystniejszą opcję dla swojego portfela i przyszłości.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *