6 wskazówek dotyczących pomyślnego wdrożenia ERP

Ponieważ firmy stoją dziś przed wyzwaniami opartymi na danych, system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) może być odpowiedni do organizowania danych. Fakt ten jest wyjątkowo trafny w dobie szybkich zmian technologicznych.

System umożliwia zarządzanie i konsolidację danych firmowych, dokumentów i komunikacji w jednej, łatwej w nawigacji bazie danych. System jest również korzystny, ponieważ umożliwia organizacji korzystanie z danych. W rezultacie mogą wykorzystywać te dane do podejmowania świadomych decyzji, potencjalnie zwiększając zwrot z inwestycji (ROI) oraz ogólną wydajność operacyjną i produktywność.

W trakcie rozwoju Twojej organizacji nadejdzie czas, kiedy będziesz musiał przejść na nowy system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zmiana będzie wymagała znacznego wysiłku i inwestycji, dlatego też właściwe wdrożenie ma kluczowe znaczenie ze względu na znaczny wpływ.

Pamiętaj, że udane wdrożenie kończy się na czas i w ramach budżetu, przy jednoczesnym zapewnieniu oczekiwanej ogólnej funkcjonalności. Załóżmy, że chcesz dowiedzieć się, jak działa wdrożenie ERP. W takim przypadku niezawodny dostawca usług konsultingowych ERP jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia.

Rozważ następujące krytyczne aspekty, aby zapewnić pomyślne wdrożenie ERP.

1. Jasno określony zakres projektu

Priorytetem powinien być dobrze zdefiniowany zakres projektu. W większości przypadków może to oznaczać różnicę między katastrofalnie nieudanym projektem a sukcesem. Zakres określa wymagania i zasoby projektu.

Kluczowe jest, aby od samego początku jasno określić zakres wdrożenia ERP i upewnić się, że wszyscy zgadzają się z planem wdrożenia. Spraw, aby priorytetem było pełne zrozumienie zakresu projektu i zawartych w nim elementów. Dodawanie nowych funkcjonalności, modułów i procesów podczas wdrażania może powodować opóźnienia i zwiększać koszty ogólne.

Co więcej, musisz upewnić się, że firma i partner wdrożeniowy mają jasność co do tego, co każda ze stron dostarczy od samego początku i że obie strony będą jak najdokładniej przestrzegać pierwotnego planu.

2. Stwórz rozsądne oczekiwania i strategię migracji

Ponieważ prawie każda organizacja ma system ERP, większość uważa, że ​​ERP to prosty proces. Niektórzy zakładają nawet, że powielenie dotychczasowych procedur w nowym systemie ERP poprawi efektywność i rentowność. Pomimo tych zachęcających wyników, musisz określić realistyczne oczekiwania dotyczące zbliżającego się wdrożenia ERP.

System ERP to kręgosłup organizacji, wpływający na wszystkie aspekty jej działalności i działania. Dlatego pomyślne wdrożenie będzie wymagało wysiłku i umiejętności radzenia sobie ze zmianami po drodze. Ponadto stosowanie standardowych protokołów sprawia, że ​​wdrażanie ERP jest szybsze i bardziej skuteczne.

3. Wybierz najlepszy system dla swojej organizacji

Obecnie masz do wyboru szeroką gamę systemów ERP, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. Niektóre działają dobrze lokalnie, podczas gdy inne działają tylko w chmurze. Niezależnie od tego, jaki system wybierzesz dla swojej organizacji, powinien on mieć adaptowalną architekturę, która pozwoli mu dostosować się do zmian organizacyjnych na przestrzeni lat.

Większość systemów ERP dostępnych na rynku zawiera rozbudowane możliwości księgowo-finansowe, podczas gdy inne są bardziej wyspecjalizowane. Jednak niektórym brakuje możliwości bezproblemowej integracji z innymi systemami, a także skalowalności lub możliwości adaptacji, aby skutecznie dostosować się do wszelkich zmian w Twojej organizacji. Pamiętając o tym, wybór właściwego systemu jest kluczowym krokiem.

4. Utrzymuj zaangażowanie i szkolenia pracowników

Wdrożenie ERP zmienia sposób, w jaki twoi pracownicy wykonują swoją pracę, a większość z nich nie popiera zmian. Dlatego w proces wdrożenia ERP powinni zostać włączeni najlepsi pracownicy w Twojej organizacji, w szczególności ci, którzy znają obowiązujące procedury.

Mając to na uwadze, niezwykle ważne jest zapewnienie wystarczającej ilości czasu na przeszkolenie pracowników w manewrowaniu w nowym systemie i procesach. W końcu głównym celem wdrożenia ERP jest uczynienie pracy łatwiejszą do zarządzania i bezproblemową dla wszystkich.

Jeśli chcesz pomyślnie wdrożyć, rozpocznij szkolenie tak szybko, jak to możliwe. Pamiętaj, że szkolenie tylko kilku wybranych pracowników to za mało. Ciągłe szkolenia są koniecznością i od samego początku powinieneś mieć na to wystarczający budżet. Uczyń priorytetem szkolenie nowych pracowników i głównego zespołu oraz informuj go na bieżąco o zmianach w systemie.

5. Uzyskaj wsparcie najwyższego kierownictwa

Projekt wdrożenia ERP ma szeroki zakres, który obejmuje zasoby z wielu zespołów w całej organizacji.

Proces wdrożenia kompleksowo reorganizuje wszystkie operacje i procedury biznesowe, aby zapewnić efektywność i produktywność. Dlatego wszyscy w organizacji powinni być przygotowani na wszelkie nieuniknione zakłócenia. Kierownictwo wyższego szczebla powinno również starać się pozyskać poparcie dla projektu, podkreślając, jak ważny jest on dla wszystkich.

Ze względu na kompleksowy charakter projektu, nadzór i wsparcie powinno być realizowane przez najwyższe kierownictwo. Zapewnia to dostępność wszystkich działów i zespołów, a także ustala priorytety i realistyczne terminy. Istotne jest również, aby zaangażowane osoby weryfikowały opinie użytkowników końcowych i wymagania oraz przekazywały je dostawcy rozwiązania, aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu.

6. Przeanalizuj potrzebę dostosowania

Modyfikowanie nowego systemu ERP w celu dopasowania do obecnych procedur lub usprawnienie istniejącego procesu może być kuszące. Należy jednak tego unikać. Ogólnie rzecz biorąc, nowy system obejmuje ustalone procesy. Dlatego priorytetem jest maksymalizacja tych procesów i wprowadzanie dostosowań tylko wtedy, gdy bieżący proces powoduje znaczącą różnicę, która dodaje rzeczywistą wartość.

Dostosowania mogą być kosztowne w utrzymaniu, a nawet mogą ograniczać elastyczność aktualizacji w przyszłości. W rezultacie rozsądne jest ograniczenie liczby i zakresu dostosowań.

Końcowe przemyślenia

Załóżmy, że wkrótce planujesz wdrożenie systemu ERP. Trzeba wszystko kompleksowo zaplanować ze względu na znaczny nakład pracy i inwestycji.

Uwzględnienie tych pomocnych wskazówek posłuży jako przewodnik w zapewnieniu sukcesu wdrożenia ERP. Co ważniejsze, posiadanie wskazówek od godnej zaufania firmy konsultingowej zapewni, że projekt będzie przebiegał zgodnie z planem.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *