5 typów szkół wyższych i ich różnice

Jeśli chodzi o wybór studiów wyższych, pojawia się wiele wątpliwości, głównie dlatego, że ten wybór będzie rzutował na zawód, który będziesz wykonywać po ukończeniu studiów. Jednak oprócz podjęcia decyzji, co studiować, konieczne jest również określenie, do której instytucji edukacyjnej uczęszczać.

Z pewnością będziesz miał do czynienia z kilkoma opcjami i prawdopodobnie zauważysz, że w Brazylii istnieją różne rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego. Aby dokonać najlepszego wyboru, musisz zrozumieć różnicę między każdym z nich.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy ten post wyjaśniający główne aspekty 5 rodzajów instytucji edukacyjnych i pokazujący różnice między nimi. W ten sposób będziesz mógł najlepiej ocenić, który z nich jest dla Ciebie idealny. Czytaj dalej i zostań w środku!

1. Uniwersytet

Uniwersytety to multidyscyplinarne instytucje, publiczne lub prywatne, które obejmują różne obszary wiedzy i muszą służyć społeczności. Szkolą najwyższej klasy profesjonalistów, ale koncentrują się również na rozwoju regularnej działalności dydaktycznej, badawczej i rozszerzającej, z większymi szkoleniami w obszarze akademickim.

Dzieje się tak, ponieważ zinstytucjonalizowane badania są obowiązkowe, aby instytucja mogła zostać uznana za uniwersytet, a także musi mieć odpowiednią produkcję intelektualną, kulturalną i naukową. W tym sensie uniwersytety są często bardzo poszukiwaną opcją dla osób poszukujących kariery akademickiej.

Mają autonomię w tworzeniu kursów i akademickich siedzib administracyjnych, bez zależności od specjalnego zezwolenia Ministerstwa Edukacji (MEC). Wydają również dyplomy, ustalają programy nauczania, ustalają liczbę wakatów i wykonują wszelkie niezbędne czynności związane z ich administracją z poszanowaniem przepisów prawa.

Inną ważną kwestią jest to, że uniwersytety muszą mieć co najmniej cztery programy studiów podyplomowych sensu stricto — magisterskie lub doktoranckie — i co najmniej jeden z nich musi mieć stopień doktora. Mogą też oferować studia podyplomowe lato sensu — specjalizacje i MBA.

Uniwersytety muszą mieć co najmniej jedną trzecią swojego wydziału w pełnym wymiarze czasu pracy dla instytucji, aby mieć więcej czasu na pomoc studentom i poświęcenie się projektom badawczym i rozwojowym. Taka sama liczba profesorów musi posiadać tytuł magistra lub doktora, aby móc uczyć w placówce.

Kampus uniwersytetu jest zwykle większy w porównaniu z innymi typami instytucji edukacyjnych, ponieważ musi pomieścić wszystkie wydziały, biblioteki i struktury kursów, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, oddziałów banków i innych przydatnych przestrzeni dla studentów. W niektórych przypadkach kampusy funkcjonują jak prawdziwe mini-miasta.

2. Kolegium

College jest również instytucją wielokierunkową, publiczną lub prywatną, ale zwykle koncentruje się na pewnym obszarze wiedzy, oferując mniejszą liczbę kursów. Może uczęszczać i być blisko społeczności, ale nie jest to obowiązkowe.

Nie ma autonomii, aby otwierać nowe kursy i programy nauczania, zawsze wymagając zezwolenia MEC. Nie ma też samodzielności w zakresie nadawania tytułów i dyplomów w zależności od zarejestrowania dokumentu przez uczelnię.

Wydziały nie mają funkcji promowania studiów podyplomowych, ale mogą prowadzić kursy letnie i stricto sensu, pod warunkiem, że zostaną one należycie zatwierdzone przez MEC.

Nie mają obowiązku prowadzenia badań ani promowania kursów uzupełniających i programów inicjacji naukowej. Ponadto nie jest konieczne spełnianie wymogów dotyczących poświęcenia czasu profesorów. Jednak co najmniej jedna trzecia specjalistów musi posiadać tytuł specjalisty.

Ponieważ są mniejsze, łatwiej o bliższy kontakt z instytucją. Ponadto, pracując z mniejszą liczbą kursów, są w stanie położyć większy nacisk na działania z nimi związane, głównie na organizację wydarzeń i innych działań.

Warto pamiętać, że fakt, że nie jest to obowiązkowe, nie oznacza, że ​​wydział nie będzie miał projektów inicjacji naukowej lub rozszerzenia: w rzeczywistości instytucje te często inwestują również w te programy, aby lepiej wykwalifikować swoich studentów.

3. Centrum Uniwersyteckie

Ośrodki uniwersyteckie to instytucje wieloprzedmiotowe, publiczne lub prywatne, które obejmują jeden lub więcej obszarów wiedzy. Często są większe niż kolegia, ale mniejsze niż uniwersytety. Nie ma obowiązku służenia społeczeństwu.

Pod względem struktury są bardzo podobne do uniwersytetów, ale nie muszą mieć zinstytucjonalizowanych badań naukowych, to znaczy nie są zobowiązane do promowania działalności dydaktycznej lub popularyzatorskiej, jak ma to miejsce w przypadku kolegiów. Nie jest też konieczne prowadzenie badań, aby mieć odpowiednią kulturalną i naukową produkcję intelektualną.

Ośrodki uniwersyteckie nie mają obowiązku prowadzenia studiów podyplomowych, mogą jednak prowadzić na poziomie specjalizacji studia magisterskie lub doktoranckie. Mają również autonomię w tworzeniu nowych kursów i programów nauczania, bez konieczności uzyskania zgody MEC, i mogą rejestrować własne dyplomy.

Jeśli chodzi o wymagania, co najmniej jedna trzecia kadry nauczycielskiej musi posiadać tytuł magistra lub doktora, a co najmniej jedna piąta musi mieć umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla instytucji.

4. Centrum Edukacji Technologicznej

Ośrodki kształcenia technicznego to publiczne lub niepubliczne instytucje specjalizujące się w kształceniu zawodowym, których celem jest kształcenie studentów na kierunkach studiów wyższych dla różnych sektorów gospodarki.

Ośrodki te prowadzą również badania i prace w zakresie rozwoju technologicznego nowych procesów, produktów i usług związanych z sektorami produkcyjnymi i społeczeństwem, oferując możliwości kształcenia ustawicznego w celu zagwarantowania szkolenia profesjonalistów.

5. Instytuty Federalne

Instytuty federalne to instytucje publiczne, które oferują kształcenie podstawowe, wyższe i zawodowe, a także są wielokierunkowe. Mają one na celu przygotowanie techniczne, umożliwiające studentom pracę zawodową w różnych dziedzinach.

Instytucje te oferują również kształcenie średnie zintegrowane z kształceniem technicznym, niezależne kursy techniczne, wyższe studia techniczne, stopnie licencjackie i magisterskie. Mają autonomię w zakresie tworzenia i likwidacji kursów, oprócz rejestracji odpowiednich dyplomów.

Są one dość podobne do centrów edukacji technicznej, jednak muszą mieć zarezerwowane 50% miejsc na studiach licealnych i 20% na studiach podyplomowych, co ogranicza autonomię instytucji.

Gotowy! Teraz wiesz, jakie są rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego w Brazylii i dowiedziałeś się trochę więcej o różnicach między nimi. Dzięki temu możesz lepiej ocenić, który wybór jest najbardziej odpowiedni dla Twojej kariery.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *