5 aplikacji finansowych, które warto znać

Rosną ceny paliw, rekordowa inflacja, wojna na Ukrainie i pandemia, która chce zniknąć. Kontekst trudny – ale nie niemożliwy – do inwestowania. Poznaj 5 aplikacji finansowych, które warto znać, aby generować dodatkowy dochód w obecnym czasie.

Czym są inwestycje finansowe?

Aplikacja finansowa to nic innego jak inwestycja. Oznacza to, że jest to zakup aktywów w celu wygenerowania rentowności. Możliwości obejmują produkty od bardziej konserwatywnych produktów, które oferują mniejsze ryzyko i niższy zwrot (takie jak lokaty oszczędnościowe lub certyfikaty skarbowe), po bardziej dochodowe i ryzykowne produkty, takie jak akcje i fundusze. Wybór zasadniczo zależy od profilu ryzyka i horyzontu czasowego.

Pojęcia ryzyka i rentowności są proporcjonalne, jeśli chodzi o inwestycje finansowe. Im większe ryzyko, tym bardziej opłacalna może być inwestycja. Z drugiej strony im mniejsze ryzyko, tym niższy potencjał dochodowy.

Jakie są zalety wyboru inwestycji finansowych?

Pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie miały silny wpływ ekonomiczny i społeczny na całym świecie, ale to nie znaczy, że niemożliwe jest dokonywanie inwestycji finansowych przynoszących dochód. Dla inwestora z płynnością te momenty dają możliwość zakupu aktywów, które w innym przypadku byłyby droższe.

Z drugiej strony ci, którzy z wyprzedzeniem przygotowują się na kryzys, rzadziej wpadają w panikę w okresach dużych wahań. Znając dobrze ryzyko, jest bardziej prawdopodobne, że unikniesz taniej sprzedaży i dokonasz strategicznych korekt, kierując się z góry określoną orientacją.

A przecież dokonywanie inwestycji finansowych w czasie kryzysu nie jest niczym niezwykłym. Tylko w ciągu ostatnich czterech dekad portugalska gospodarka przeżyła pięć recesji, z których część trwała kilka lat. Okresy między 2008-2009 a 2010-2013 są naturalnie bardziej obecne w pamięci, ale portugalski PKB skurczył się jeszcze 3-krotnie od 1980 roku.

Chociaż inwestowanie w czasie kryzysu przynosi korzyści, nie można ignorować wysokiego ryzyka. Nie wszystkie rynki wracają do normy, co oznacza, że ​​istnieje prawdopodobieństwo utraty zainwestowanych pieniędzy. Ale wyższe ryzyko oznacza, że ​​nagrody będą również wyższe. Podczas kryzysu finansowego można oczekiwać, że inwestycje będą bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardziej opłacalne, szczególnie w dłuższej perspektywie.

Kluczem do inwestowania jest przestrzeganie spójnej strategii i gotowość do trzymania się jej przez wiele lat. Dowiedz się, jak to zrobić za pomocą tych aplikacji finansowych.

5 aplikacji finansowych, które warto znać

Aby inwestować zawsze należy zachować ostrożność i wykorzystywać okazje do nabycia wysokiej jakości aktywów w dobrej cenie. Dowiedz się, jak to zrobić dzięki tym 5 strategiom.

1. Inwestycje w nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości, jedna z najczęstszych wśród portugalskich inwestorów, oferuje kilka korzyści. Wartość nieruchomości w Portugalii historycznie rosła w tempie znacznie wyższym niż inflacja. A dodatkowo generuje stały dochód z wynajmu.

Gdy wartości nieruchomości ponownie zaczną rosnąć, możesz sprzedawać z zyskiem.

2. Akcje Blue Chip

Jeśli zamierzasz dokonać inwestycji finansowej w akcje, ważne jest, aby wybrać spółki wysokiej jakości (Blue-Chip) o solidnych modelach biznesowych, unikalnych przewagach konkurencyjnych i najlepiej znaczących barierach wejścia. Są to organizacje, które najlepiej radzą sobie z przedłużającymi się okresami dekoniunktury na rynku.

Firmy z mocnym bilansem, niewielkim zadłużeniem i zdrowymi przepływami pieniężnymi zwykle radzą sobie lepiej w sytuacjach kryzysowych niż organizacje z dużą dźwignią operacyjną (długiem) i niższymi przepływami pieniężnymi. Firma o tych cechach ma większe szanse na finansowanie swojej działalności pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej.

3. Podstawowe firmy produktowe

Nawet podczas recesji konsumenci muszą nadal kupować żywność, lekarstwa, napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty higieniczne. Są to podstawowe produkty spożywcze i ostatnie pozycje do wycięcia z domowego budżetu.

Jest to historycznie jeden z najbezpieczniejszych obszarów na giełdzie w czasie kryzysu. Z drugiej strony firmy, które sprzedają przedmioty luksusowe lub nieistotne – na przykład telewizory SmartTV lub samochody – zwykle odczuwają spadki przychodów.

Dane pokazują, że tego typu spółki radziły sobie lepiej niż S&P 500 podczas ostatnich pięciu spadków. Podstawowe firmy konsumenckie, takie jak Johnson & Johnson, Procter & Gamble czy Walmart, zwykle wypłacają dywidendy, co wzmacnia ich profil obronny.

Istnieją fundusze, które inwestują stricte w podstawowe spółki konsumenckie, co czyni je doskonałym przykładem inwestycji finansowej na okresy kryzysu.

4. Spółki wypłacające dywidendy

Dla inwestorów obstawianie spółek wypłacających dywidendy przynosi kilka korzyści. Po pierwsze, jeśli firma ma długą historię wypłacania i zwiększania dywidend, jest bardziej prawdopodobne, że będzie w dobrej kondycji finansowej i będzie w stanie przetrwać niekorzystne warunki gospodarcze.

Po drugie, nawet przy spadku cen akcji, inwestor nadal utrzymuje pewną rentowność dzięki dywidendom. Z tych powodów akcje dywidendowe mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż akcje niedywidendowe podczas spadków na rynku.

5. Metale szlachetne

Metale szlachetne, takie jak złoto, zwykle dobrze radzą sobie podczas spadków na rynku. Ale ponieważ popyt ma tendencję do wzrostu, ceny również rosną. Dlatego metale szlachetne są dobrą inwestycją nie w czasie recesji, ale w dobrych czasach jako forma antycypacji i dywersyfikacji.

Inwestowanie w metale szlachetne jest możliwe na kilka różnych sposobów. Najprostszym sposobem jest zakup złotych monet lub sztabek. Jeśli szukasz innych form ekspozycji na metale szlachetne, z prawem do dywidendy i zachowaniem płynności, możesz inwestować w ETF-y lub fundusze inwestycyjne firm wydobywczych lub innych organizacji związanych ze światem złota.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *