10 wskazówek, które pomogą Ci zacząć na studiach

Podczas studiów mamy możliwość przeżywania wzbogacających doświadczeń. To idealny okres, aby maksymalnie wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach i możliwości, jakie daje interakcja ze środowiskiem akademickim. Na przykład, czy kiedykolwiek myślałeś o założeniu firmy na studiach?

Struktura uniwersytecka oraz wsparcie profesorów i badaczy mogą ułatwić przedsiębiorczość, zwiększyć szanse na sukces oraz naukę rozwoju i zarządzania biznesem. Jeśli taki jest Twój cel, zapoznaj się z tymi 10 wskazówkami, które wyodrębniliśmy, aby pomóc Ci nim zostać. odnoszący sukcesy przedsiębiorca!

1. Nie rezygnuj ze studiów

Przedsiębiorczość na studiach jest ekscytująca. Rozwijanie innowacyjnego biznesu, który może zmienić życie własne i wielu ludzi, jest czymś, co skłania wielu młodych ludzi do podążania tą drogą. Kierując się tym entuzjazmem, wielu studentów rezygnuje z ukończenia studiów, aby poświęcić się wyłącznie przedsiębiorstwu. To nie jest najlepszy sposób.

Idealnie jest móc połączyć te dwie rzeczy i najlepiej podjąć się pracy w obszarze, który ma pokrewieństwo z wybraną przez ciebie karierą. W ten sposób możesz zastosować w praktyce to, czego się uczysz. Wiedza zdobyta na studiach może przynieść techniki, doświadczenia i spostrzeżenia, które będą miały ogromny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.

2. Wykorzystaj w pełni doświadczenie uniwersyteckie

College to bogate środowisko, które oferuje studentom szereg ekscytujących doświadczeń. Dotyczy to między innymi wykładów, warsztatów, kongresów, targów, grup studyjnych i badawczych. Śledź kalendarz wydarzeń i koniecznie bierz udział w tych, które są zgodne z Twoimi celami.

To sposób na wyjście poza wiedzę zdobytą na zajęciach, poznanie nowych ludzi i poszerzenie swojego zaplecza kulturowego. Z pewnością dokonasz przydatnych odkryć dla swojego przedsięwzięcia.

3. Zorganizuj się

Aby podjąć studia, musisz mieć poświęcenie i dyscyplinę. Rozpoczynając ścieżkę przedsiębiorczości nie można zaniedbywać planowania biznesowego. Jednocześnie musisz przestrzegać kalendarza akademickiego i zwracać uwagę na swoje studia. Obie rzeczy są ważne i wzajemnie się uzupełniają. Dlatego ważne jest, aby dobrze zorganizować swoją rutynę, określając okresy i godziny wykonywania każdej czynności.

4. Zaplanuj biznes

Każde przedsiębiorstwo rodzi się z pomysłu. Problem polega na tym, że w tej początkowej fazie niewielu jest zainteresowanych rozpoczęciem planowania, jak będzie wyglądać biznes. Mówimy o przelewaniu pomysłów na papier, nawet jeśli są one jeszcze niekompletne. Nazywamy ten proces budowaniem modelu biznesowego.

Aby ułatwić ten krok, użyj narzędzi do modelowania biznesowego, takich jak Canvas, w których struktura biznesowa jest przedstawiona na tablicy. Proste i praktyczne! Nawiasem mówiąc, możesz skorzystać z internetowych i bezpłatnych rozwiązań, takich jak Sebrae Canvas.

5. Wprowadzaj innowacje

Powinieneś znać historię wielu odnoszących sukcesy firm i startupów. Być może zauważyłeś coś, co powtarza się w trajektorii tych przedsięwzięć: generalnie są to firmy, które powstały w celu rozwiązania problemu lub zostały stworzone, aby wykorzystać okazję biznesową. Wielką ideą jest zrobienie czegoś w sposób, którego nikt wcześniej nie zrobił.

6. Inspiruj się historiami sukcesu

Trajektoria tych, którzy podejmują i prosperują, może nie tylko zainspirować ich podróż, ale także przynieść przydatne rady dla ich biznesu. Inspiracji szukaj przede wszystkim w historiach sukcesu związanych z tym samym obszarem, w którym zamierzasz działać. W ten sposób można zidentyfikować podobieństwa, wspólne trudności i możliwe różnice, które można zastosować w swojej firmie.

Wskazówka: obejrzyj serial Dzień 1 wyprodukowany przez firmę Endeavour. Wydarzenie skupia inspirujące historie, podkreślając decydujący dzień przedsiębiorców, którzy pokonali wyzwania i osiągnęli swoje cele.

7. Stwórz dobrą sieć

Jedną z głównych zalet prowadzenia biznesu na studiach jest sieć relacji, które można zbudować w środowisku akademickim i poza nim. Skorzystaj z interakcji ze studentami z kursu i innych obszarów, aby zidentyfikować partnerów, a kto wie, nawet partnerów, którzy mogą przyczynić się do ewolucji przedsiębiorstwa.

Innym sposobem na wzmocnienie sieci jest zbliżenie się do profesorów i badaczy. Są to cenni partnerzy, którzy mogą utorować Ci drogę na konkurencyjnych rynkach. I warto wrócić do rady, którą już tutaj przedstawiliśmy: korzystaj z wydarzeń akademickich, aby poznawać ludzi i tworzyć sieć relacji.

8. Dołącz do młodszej firmy

udział w junior firmie To doskonała ścieżka dla tych, którzy chcą podjąć studia. Junior Enterprise to grupa non-profit stworzona i zarządzana przez studentów. Celem jest promowanie interakcji między studentami, firmami i wykładowcami.

Rolą organizacji jest wspieranie rozwoju projektów, które będą prowadzone przez studentów. Uczelnia inwestuje również w młode przedsiębiorstwo oferujące środowisko sprzyjające innowacjom. Dla tych, którzy chcą się podjąć, jest to doskonała okazja do pozyskania finansowania, tak trudnego na początku działalności, oraz do przyswojenia wiedzy od przedsiębiorców, inwestorów i badaczy.

9. Szukaj wsparcia w szkole i poza nią

Podkreślamy w tym miejscu ważną rolę wydziału we wspieraniu przedsiębiorczości studentów. Zidentyfikuj wszystkie mechanizmy wsparcia oferowane przez środowisko akademickie, takie jak centra badawcze, szkoła biznesu, junior company, akcelerator kariery itp. Następnie oceń, które rozwiązania są najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy. Czy jakaś inicjatywa oferuje wsparcie finansowe? W jaki sposób nauczyciele i badacze mogą wnieść swój wkład? Jak przebiega interakcja z firmami partnerskimi?

To jest ważna kwestia. Ale można szukać innych systemów wsparcia, takich jak sieć Sebrae, która wspiera biznes na wczesnym etapie. Istnieją również inwestycje prywatne, promowane przez podmioty, firmy i inwestorów, którzy chcą stymulować przyspieszony rozwój przedsiębiorstw. Miej oko na opcje pozyskiwania inwestycji, takich jak anioły i kapitał zalążkowy.

10. Przetestuj swój model biznesowy

Jak widzisz, podejmując się na studiach, będziesz otaczać się szeroką siecią wsparcia. Na tym początkowym etapie biznesu partnerstwa mogą wiele wnieść, dlatego jest to idealny moment na przetestowanie modelu wypracowanego na poprzednich etapach. Oceń wydajność i przetestuj akceptację opracowanego produktu lub usługi. Nie bój się krytyki. Wykorzystaj je do przedyskutowania z partnerami, w jaki sposób możesz rozwiązać problemy lub poprawić wyniki.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *